معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

پروژه جوانان و اعتیاد

فدراسیون بین المللی با همکاری صلیب سرخ ایتالیا و بنیاد ویلا مارینی در سال 2012 جهت پاسخگویی به استفاده شدید از مواد مخدر و مشکلات مربوط به آن در سطح جهان، مشارکت بین المللی سه جانبه ای ایجاد نمودند که هدف آن انجام تلاشهای مشترک در به حداکثر رسانی استفاده از تخصصهای موجود در نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حوزه سوء استفاده از مواد مخدر می باشد.  لذا مسئولین این مشارکت با در نظر گرفتن تعهد، تجربه و تخصص جمعیتهای ملی، پنج جمعیت اروگوئه، ایران، تایلند، کنیا و قرقیزستان را بعنوان جمعیتهای ملی منتخب جهت همکاری در این پروژه اعلام شدند. 

پروژه در سه فاز در ایتالیا، تایلند و ایران برگزار شد و دستاوردهای ذیل را به همراه داشت:

     - تقویت مهارتها و توانمندی های جوانان داوطلب صلیب سرخ / هلال احمر در زمینه برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و کاهش خطر

     - ارتقاء کیفیت فعالیت جوانان و داوطلبی در زمینه سوء مصرف مواد مخدر از طریق همکاری، شبکه سازی و تبادل بهترین اقدامات

     -  ایجاد شمول اجتماعی و شرکت فعال جوانان در جامعه بعنوان ابزاری جهت ارتقاء سبک زندگی و رفتار سالم

پروژه مذکور با استفاده از اعتبار صندوق دموکراسی سازمان ملل (UNDEF) که با حضور پنج جمعیت ملی اروگوئه، ایران، تایلند، کنیا و قرقیزستان که سال گذشته در پروژه پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر شرکت داشتند، تمدید گردید.

هدف پروژه جدید :

     - ارتقای مهارت‌ها و ظرفیت سازمان ها و گروه های جوان 5 منطقه مختلف دنیا جهت مدافعه گری حقوق افرادی که از اعتیاد به مواد مخدر رنج می برند

     - دخیل شدن در برنامه های پیشگیری از مواد مخدر

     - برخورداری از نقش فعال در توسعه

بر اساس پروژه جدید: یک کارگاه آموزشی منطقه ای مشارکت جوانان و خدمات داوطلبی در زمینه پیشگیری از استفاده مواد مخدر در هر یک از 5 جمعیت ملی فوق الذکر برگزار خواهد شد و داوطلبان صلیب سرخ / هلال احمر از جمعیت ملی میزبان و سایر جمعیت های ملی منطقه در این کارگاه شرکت خواهند داشت. سپس کارگاه آموزشی همسان توسط امداد گران و داوطلبان آموزش دیده جوان برای جوامع محلی برگزار خواهد شد.

متعاقباً، آقای ماسیمو بارا، رئیس بنیاد ویلا مارینی و رئیس برنامه مشارکت صلیب سرخ/هلال احمر در حوزه سوء مصرف مواد مخدر پیشنهاد نمود تا جمعیت هلال احمر ایران در یک فراخوان جدید پروژه که توسط کمیسیون اروپا آغاز شده و بر تقویت ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، درمان، توانبخشی و مراقبت از مصرف کنندگان تزریقی در ایران تمرکز دارد شرکت نماید. با موافقت رئیس وقت جمعیت  با پروژه پیشنهادی مقرر گردید 6 نفر از نمایندگان جمعیت از سه استان تهران، شیراز و اصفهان در نشست هماهنگی پروژه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر که از تاریخ 15-12 فروردین ماه 99 در رم برگزار می شد، شرکت نمایند که بدلیل شیوع بیماری کوید -19 در ایران و ایتالیا برگزار نگردید. در حال حاضر با امضای قرارداد بین کمیسیون اروپا و جمعیت هلال احمر ایران این پروژه به مدت 6 ماه به تعویق افتاده است.