معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

 

وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است

     - ارئه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثل زلزله، سيل و غيره در داخل و خارج از کشور

     - ارائه کمک‌هاي اوليه در حوادث غير مترقبه به وسيله‌ي امدادگران

     - برنامه‌ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومي در اين زمينه و تربيت کادر امدادي و نيروي انساني مورد نياز ارسال کمک  و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير کشورها در صورت لزوم

     - کمک به امر توانبخشي و ارائه خدمات اجتماعي

     - تلاش در جهت تسکين آلام بشري و کمک به امر سلامت

     - کمک به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشکي مورد نياز مراکز بهداشتي، درماني و آموزشي کشور  با موافقت وزارت کشور و با همکاري هلال‌احمر و صليب سرخ جهاني

در سطح بین‌المللی جمعیت هلال‌ایران عضور فعال نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر است که با بیش از 150سال سابقه خدمت و عضویت جمعیت‌های ملی از 192 کشور به عنوان بزرگترین سازمان و تشکیلات بشردوستانه در سراسر جهان به شمار می‌رود. جمعیت به‌عنوان بکی از اولین پیشگام فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر برنامه‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی خود را مطابق اساسنامه خود و استراتژی و مقررات فدراسیون بین‌المللی و مناسب با نیازه‌ها و الویت‌های مردم و جوامع آسیب‌دیده و دریافت کننده کمک تنظیم و اجرا می‌کند.

 

در این راستا معاونت امور بين‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعيت مسئوليت ايجاد ساز و كارهاي مورد نياز و هماهنگي لازم ميان بخش‌هاي گوناگون جمعيت براي اجراي اين راهبرد را برعهده دارد.

معاونت امور‌بین‌‌الملل و حقوق بشردوستانه

شرح وظایف

     - تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری‌های بین‌المللی

    - بررسی‌ها و مطالعات لازم جهت تدوین‌ قراردادها، موافقت‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم‌ در چارچوب‌ وظایف‌ محوله و پیگیری‌ تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده

     - برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه خدمات به اعضا و پرسنل جمعیت جهت شرکت در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی.

     - ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیئت‌های رسمی به خارج و همچنین هیأت‌ها و مهمانان خارجی به کشور

     - کمک به ارتقای آموزش خلاق بر اساس تجارب بین‌المللی

     - ترجمه نامه‌ها، مقالات و متون از زبان‌های خارجی به فارسی و بالعکس و اقدامات مزتبط با ترجمه رسمی