معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

 

          

     

موفقیت داوطلبان جمعیت هلال احمر در رقابت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه کشور ترکیه

موفقیت داوطلبان جمعیت هلال احمر در رقابت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه کشور ترکیه

تیم سه نفره داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران، محسن ابراهیمی، محمدعلیزاده و مصطفی الحجاج به ترتیب از استان‌های تهران، گلستان و قم در رقابت بین‌المللی حقوق بین‌الملل بشردوستانه دکتر عزیزبی کشور ترکیه شرکت کرده و موفق به کسب جایزه در این رقابت‌ها شدند.