معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

اداره کل تشريفات و ارتباطات بين‌المللی

  • ارائه خدمات و تسهيلات به کارکنان اعزامي به مأموريت هاي خارجي و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغي دولت محترم در ارتباط با مأموريت‌هاي خارجي کارکنان دولت، وظيفه برنامه‌ريزي و انجام مقدمات سفرهاي داخلي و خارجي مقام عالي جمعيت، معاونين و کارکنان واحدهاي مربوطه ازقبيل: خريداري بليط، اخذ گذرنامه خدمت‌و‌سياسي، اخذ رواديد و صدور گواهي اشتغال جهت سفارتخانه‌هاي خارجي را برعهده دارد.
  • بررسي و ارزيابي گزارش ها، اخبار و تحقيقات در سطح بين‌المللي
  • ترجمه متون و ارائه گزارش‌ها در راستاي ارتقاي سطح علمي
  • انجام امور عمومي معاونت و فعاليت‎هاي دبيرخانه‌اي و مستندسازي
  • انجام امور مرتبط با رويدادهاي بين‌المللي