معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

سه شنبه 31 فروردین 1400

هشدار فدراسیون بین‌المللی؛"شکاف مرگبار" در توزیع واکسن کووید19

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر هشدار داده که تلاش‌های جدید برای توزیع عادلانه واکسن کووید19 شکست خواهد خورد، اگر "شکاف مرگبار" در سیاست ایمن سازی جهانی و اختصاص بودجه به سرعت رفع نشود.

تمرکز دولتها یا سایر اهدا کنندگان بر تامین و توزیع واکسنها در بین کشورها از جمله از طریق کووکس بوده است. با وجود اینکه تامین و توزیع بینالمللی واکسنها اساسی است، ولی چگونگی توزیع این واکسنها دربین کشورها و چگونه دسترسی به جوامع محروم، مسالهای است که در کمپینهای ایمنسازی باید لحاظ شود.

فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در این باره گفت: تلاش برای تامین و توزیع واکسن در بین دولتها اساسی است و باید مورد حمایت اهداکنندگان واقع شود.  در ماه گذشته برای اینکه این شکاف پر شود، فدراسیون بینالمللی استمدادی به مبلغ 100 میلیون فرانک سوئیس را برای اجرای طرح واکسیناسیون 500 میلیون نفر منتشر کرد و تاکنون فقط 3 درصد از این اعتبار دریافت شده است. 

روکا در ادامه گفت: برنامه ما متمرکز بر این است که پس از دریافت واکسن، آنها در اختیار افرادی قرار بگیرند که بیشترین نیاز به آن را دارند و این  امر  مستلزم طیف وسیعی از اقدامات  مهم از جمله تلاش برای مقابله با تردید نسبت به واکسنها و جلب اعتماد جامعه برای زدن  واکسن است. همچنین تیمهای فدراسیون بینالمللی به شناسایی افراد پر خطر از هر فرهنگ و زبانی میپردازند که ممکن است توسط مقامات دیده نشده باشند.

در حال حاضر جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر با دولتها همکاری میکنند تا جوامع در معرض خطر و منزوی را واکسینه کنند. به عنوان مثال، داوطلبان و کارکنان صلیب سرخ  برزیل در حال واکسیناسیون جوامع کاملا محروم هستند. در مالدیو، هلال احمر این کشور از واکسیناسیون مهاجران ثبت نشده، حمایت میکند و تلاشهایی از همین جنس در کشورهای یونان و جمهوری چک در حال انجام است.

همچنین، رئیس فدراسیون بینالمللی گفت: پیام ما امروز ساده است؛ ما به بودجه فوری نیاز داریم تا اقدامات واکسیناسیون در همه جوامع را ادامه و آن را گسترش دهیم. بدون این بودجه، بین واکسنهایی که در نهایت به این همهگیری پایان میدهند و برخی از آسیبپذیرترین و منزویترین افراد جهان شکافی وجود دارد و چنین شکافی به معنای ادامه انتقال ویروس و جهش آن و در نتیجه ادامه بیماری و مرگ ومیر مردم است.

فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر خلاصهای از پیشرفت و دستاوردهای خود را در 12 ماه اول این همهگیری منتشر کرد. بر اساس این گزارش،  فدراسیون و شبکه جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر از ده میلیون نفر در طول سال حمایت میکنند و خدمات خود را برای تامین نیازهای ایجاد شده در این بحران بیسابقه گسترش دادهاند. در پاسخ به این ویروس، ارائه خدمات آب و بهداشت تقریبا سه برابر شده و از ابتدای شیوع این همهگیری به بیش از 106 میلیون نفر خدمات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *