معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

شنبه 04 تیر 1401

آرشیو اخبار

کامنت جمعیت در حوزه "تغییرات آب و هوایی و بحران‌های محیط زیستی"

جمعیت هلال احمر ایران ضمن تاکید بر اثرگذاری و تبعات منفی تغییرات آب و هوایی در همه کشورهای دنیا، اذعان داشت که هلال احمر ایران در راستای ماموریت خود، مجدانه مقوله تغییرات آب و هوایی و بحران‌های محیط زیستی را در کانون توجه قرار داده و این چالش در حال حاصر جزو اولویت‌های جمعیت محسوب می شود.

جمعیت برای رسیدگی به این موضوع اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
- تشکیل شورای استراتژیک تغییرات آب و هوایی جهت سیاست گذاری، برنامه ریزی انجام فعالیتهای بشردوستانه در پاسخگویی به تبعات و اثرات بشردوستانه ناشی از چالش تغییرات آب و هوایی،
- تدوین استراتژی سازمانی در خصوص تغییرات آب و هوایی در سه حوزه:1- آمادگی و پاسخگویی به سوانح، 2-آموزش همگانی و جوانان 3- مدافعه گری و دیپلماسی بشردوستانه.
- اقدام به گنجاندن موضوع مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در چارچوب برنامه ها و اقدامات جمعیت در حوزه مدیریت سوانح و کاهش خطر ناشی از سوانح و همچنین آموزش‌های تخصصی و ارائه خدمات جامعه محور. 
در نهایت جمعیت هلال احمر، نظر به اهمیت، ضرورت و حساسیت موضوع، پیشنهاد کرد تا هیات حاکمه فدراسیون بین المللی در کنار گروه‌های کاری فعلی خود، نسبت به ایجاد یک گروه کاری یا کمیته ویژه در خصوص موضوع تغییرات آب و هوایی و بحران‌های محیط زیستی اقدام نماید.
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *