معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

آرشیو اخبار

نابرابری در پاسخ به همه‌گیری کووید-19 در منطقه منا

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به دنبال سرمایه‌گذاری فوری و قابل توجهی است تا اینکه هیچ‌کس در پاسخگویی به همه‌گیری کووید-19 نادیده گرفته نشود.

بررسی جدید فدراسیون بینالمللی نشان میدهد که نابرابری قابل توجهی در میزان واکسیناسیون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) وجود دارد.کمتر از 5 درصد دزهای واکسن در 8 کشوری که با این بحران شدید و بسیار شدید بشردوستانه مواجه هستند، تجویز شده است.  بر اساس گزارشها ،  فقط یک سوم (37 درصد)  از دزهای واکسن کووید-19 که در منطقه منا تجویز شده، در کشورهایی که هر نوع بحران انسانی اعم از درگیری، شرایط اضطراری پیچیده، آوارگی یا سایر موارد را تجربه میکنند، تجویز شده است.

حسام خلیل الشرقاوی، مدیر منطقه منا فدراسیون بینالمللی میگوید: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طولانیترین بحرانهای انسانی در جهان را به خود دیده و این بررسی نشان میدهد که ساکنان این منطقه بیشتر از سایر افراد در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند و بلافاصله پس از ابتلا، جان خود را از دست میدهند، بنابراین کمپینهای واکسیناسیون باید از آنها حمایت کند.

15 کشور با یک دز واکسن!

برنامه نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر دستیابی به مناطق بدون دسترسی و اطمینان از این موضوع که کسی جا نمانده را در دستور کار خود دارد و برای ادامه این کار نیاز به سرمایه گذاری فوری و قابل توجهی است.

در بسیاری از کشورهای منطقه منا واکسیناسیون کووید-19 برای پایان مرحله حاد این همهگیری در حال انجام است. در حال حاضر 15 کشور از 17 کشور منطقه حداقل یک دز واکسن را تزریق کرده و بیش از 25 میلیون دز هم برای کشورهای حوزه خلیج فارس تجویز شده است.

با این حال در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، خریدواکسن و انجام واکسیناسیون کاملا متکی به همکاری و حمایت بینالمللی است که برای تامین اولویتهای مردم و دسترسی به مهاجران، پناهندگان و آوارگان زمان میبرد.

این بررسی همچنین نابرابریهای گستردهای را در اقدامات مربوط به بیماری کووید-19 در منطقه پیدا کرده مبنی بر اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته (همانطور که توسط شاخص توسعه انسانی سنجیده میشوند )، کمترین میزان آزمایش را در سال انجام دادهاند. در میان کشورهایی از منطقه منا که اطلاعات آزمایشها را گزارش میدهند، کشورهایی که دارای شاخص بسیار بالای توسعه انسانی هستند، نسبت به کشورهای دارای شاخص متوسط توسعه انسانی، 8 برابر در سال یعنی (863 درصد) آزمایش انجام دادهاند. هیچ دادهای از انجام آزمایش در کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین در دسترس نیست.

حمایت از تهیه واکسن برای گروههای حاشیه نشین

این بررسی منطقهای با توجه به برنامه جدید نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام میشود که هدفش مقابله با نابرابریهای "عمیق و فراگیر" در پاسخگویی جهانی به این همهگیری است. 

نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر در خط مقدم پاسخگویی به این همهگیری است و برنامه بازبینی شده نهضت، مقابله با برخی نابرابریهای شدیدتر با افزایش مراقبت، درمان و حمایت از مردم تمام کشورها از جمله کسانی است که تحت تاثیر بحرانهای انسانی مانند درگیریها و بلایا قرار گرفتهاند. این برنامه شامل طیف وسیعی از اقداماتی است که از توسعه کمپینهای ایمن سازی برای دسترسی گروههای حاشیه نشین به واکسن حمایت میکند.

استمداد بازبینی شده نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر به دنبال 2.729 میلیارد فرانک سوئیس است که 274 میلیون آن برای منطقه منا در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *