معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1045 مورخ 7/2/1377 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تصويب‌نامه شماره 77636/ت 18304 هـ مورخ 15/11/1376، آيين نامه كميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران را تصويب کرد.

در مقدمه این آیین‌نامه، پس از یادآوری «تعهد جمهوري اسلامي ايران به موجب كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو مصوب 1949 و همچنين تعهد دولت‌ها نسبت به اجراي حقوق بشردوستانه و لزوم رعايت حقوق انساني در مخاصمات مسلحانه و تلاش براي تسكين آلام بشري ... ماده 1 بند (6) ماده (3) و ماده (5) و ‌بند (7) ماده (9) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 ... تعهد به اصول بشردوستانه‌ی دين مبين اسلام و همچنين اصول مقرر در موافقت‌نامه تأسيس كميته اسلامي هلال بين‌المللي 1982 ... تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بين‌المللي لازم الاجراي بشردوستانه، به منظور ترويج، تبيين و اجراي حقوق بشردوستانه در سطح ملي و مشاركت در تلاش‌هاي بين‌المللي ... [و] مصوبه بيست و ششمين كنفرانس بين‌المللي صليب سرخ و هلال احمر 1995 مبني بر تشكيل كميته‌هاي ملي حقوق بشردوستانه»،  طی 4 فصل و در 23 ماده، اهداف، وظایف، اختیارات، ساختار، امور مالی و سایر ترتیبات کمیته ملی حقوق بشردوستانه مشخص شده است.    

طبق ماده 2 آیین‌نامه، این نهاد ملی، اهداف «ترويج و تكامل و زمينه‌سازي براي اجراي حقوق بشردوستانه در سطح ملي و مشاركت در تحكيم و رعايت حقوق بشردوستانه در سطح بين‌المللي» را دنبال می‌کند و برای تحقق این اهداف، وظایف و اختیاراتی، از این قرارند: «تصميم‌گيري در خصوص نحوه اجراي مقررات بين‌المللي بشردوستانه در سطح ملي در چارچوب قوانين و مقررات جاري؛ نظارت بر رعايت حقوق بشردوستانه در سطح ملي؛ آموزش و ترويج مفاهيم بشردوستانه در ميان نيروهاي مسلح، عموم مردم و در مقاطع تحصيلي مختلف؛ تهيه و ارايه پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات در جهت رعايت و اجراي حقوق بشردوستانه و همچنين پيشنهاد الحاق جمهوري اسلامي ايران به معاهدات بين‌المللي مربوط؛ ارايه نظرات مشورتي در زمينه تبيين و تفسير مقررات بشردوستانه؛ پيگيري امور حمايت از كليه اشخاص مشمول مقررات حقوقي بشردوستانه بين‌المللي از جمله: الف) پيگيري امور مربوط به ورود، اقامت و خروج يا اخراج پناهندگان و آوارگان؛ ب) پيگيري امور مربوط به اسراي خارجي در ايران و اسراء و زندانيان ايراني در خارج از كشور؛ پ) پيگيري امور مربوط به مجروحان جنگي به ويژه قربانيان سلاح‌هاي كشتار جمعي (شيميايي، هسته‌اي، ميكروبي و بيولوژيكي)؛ تشريح و ترويج نقطه نظرات و عملكرد جمهوري اسلامي ايران در قبال حقوق بشردوستانه براي ارايه به مجامع و نهادهاي ملي و بين‌المللي با هماهنگي وزارت امور خارجه؛ همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور ترويج و اجراي حقوق بشردوستانه با هماهنگي وزارت امور خارجه؛ پيگيري موارد نقض مقررات بشردوستانه در سطح بين‌المللي و ارايه گزارش به مجامع بين‌المللي ذي‌ربط؛ هماهنگي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقاتي با مراجع داخلي و خارجي در زمينه حقوق بشردوستانه.»

فصل دوم آیین‌نامه، ساختار و ارکان کمیته، از جمله، رئیس، دبیر و اعضای آن را مشخص کرده است، فصل سوم به امور مالی کمیته و در فصل چهارم، مقررات نهایی آمده است که در میان سایر موارد، تأکید شده است که: «تصمیمات کمیته ملی در حدود صلاحیت کمیته مذکور برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا می‌باشد» (ماده 21).

 

برای دریافت اسناد قانونی کمیته ملی حقوق بشردوستانه، اینجا را کلیک کنید.

اسناد قانونی کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران