استمدادهای بین‌المللی

آرشیو
طوفان استوایی آماندا (Amanda) کشور السالوادور و همچنین گواتمالا را درهم نوردید

طوفان استوایی آماندا (Amanda) کشور السالوادور و همچنین گواتمالا را درهم نوردید

1. در ماه مه 2020، طوفان استوایی آماندا (Amanda) کشور السالوادور و همچنین گواتمالا را درهم نوردید. طبق پیش بینی‌‌های بعمل آمده در فواصل ماه‌های مه و نوامبر 2020 تعداد 15 تا 18 طوفان در منطقه اقیانوس آرام رخ داده است. بدنبال وقوع این طوفان، 27 نفر جان خود را از دست دادند، 5 نفر مفقود شده و 29.968 نفر هم آسیب دیده‌اند.